Alternativ till uppvärming

Det finns olika alternativ för hur man värmer upp ett hus och vad som passar er bäst beror på vart huset ligger. Glesbygd eller tätort, tillgång till ledningar för fjärrvärme eller fastighet med skog och möjlighet till gratis ved.

De val du gör oavsett om det är nybyggnation eller en energieffektivisering av befintlig bostad, är något som kommer att styra framtida projekt för lång tid framöver. Planera för att kunna förändra i framtiden vid behov, som att utöka fastigheten.

Man kan värma upp huset på några olika sätt, som exempelvis:

  • ved
  • pellets
  • elvärme
  • fjärrvärme
  • solvärme
  • vindkraft
  • värmepump

Ved uppvärmningen kräver en del jobb, då veden ska lastas in kontinuerligt i pannan och köper du inte färdig ved, så ska den huggas, delas och klyvas innan den torkas för att sedan kunna eldas. För den som har ett befintligt uppvärmningssystem där ved används, kan detta konverteras till pellets uppvärmning med endera en insats för pellets eller att byta ut hela pannan mot en för pellets.

Solvärme är den uppvärmningsform som har minst miljöpåverkan och släpper i stort sett inte ut några utsläpp i luften alls. För att kunna nyttja solvärme behöver det finnas utrymme utan skuggning, för att installera panelerna i söder, sydväst till sydost i en lutning om 25º till 60º. Ungefär hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenförbrukning kan solvärmen stå för.

Värmepumpar har blivit mycket populärt, speciellt i nybyggnationer och de finns i en rad olika utföranden. Bergvärme är ett driftsäkert, energieffektivt och lättanvänt uppvärmningssystem. Dock passar det inte alla typer av hus, då det helt enkelt är för långt ner till berget. Har man mark med fria ytor kan man med fördel då installera ett jordvärmesystem som använder värmen från jorden till att att värma upp.