Sanera eternit och asbest från ditt gamla hus

För i tiden när hus blev byggda användes ofta farligt material, bland annat eternit vilket är ett annat namn för asbestcement. Asbest är otroligt farligt att andas in och då pratar vi om dammet som ofta kommer fram vid renovering. Har du ett tak som består av asbest är det viktigt att du anlitar experter om du ska byta ut det.

Du kan få livshotande sjukdomar om du får i dig för mycket asbestdamm, bland annat på dina andningsorgan. Det är också upphovet till flera olika cancerformer, den vanligaste är mesoteliom.

Anlita firmor med fackkunskaper

Det är bäst att ta in experter för att sanera ditt hus från farligt byggmaterial som asbest. Det är inte värt att göra det själv och du har troligtvis inte kunskapen och den skyddsutrustning som du behöver.

Först och främst är det äldre hus och byggnader som kan bestå av material med asbest. Hus som är byggda fram tills 1993 har med största sannolikhet någon form av asbest i konstruktionen. Om ditt hus är byggt efter 1993 behöver du inte vara orolig för asbest eftersom det blev förbjudet att använda samma år.

Vill du absolut sanera själv när du renoverar kan du göra det, men se till så att du har rätt skyddsutrustning.