Bygga hus

När man beslutat att bygga hus är det en hel del att tänka på. Det är en relativt komplicerade process och en av de största händelserna i ens liv. Som byggherre har du det yttersta ansvaret över bygget, oavsett om du bygger själv eller lejer bort allt arbete.

I första hand bör du göra upp en budget och en boendekalkyl för att se vilka kostnader din ekonomi klarar av. Kolla upp med din bank precis hur mycket pengar du faktiskt får låna. Nästa steg blir att be om en sammanställning av byggkostnaderna hos de husföretag du är intresserad av. Vad ingår och vad ingår inte.

När du väljer tomt är det bra att räkna på hur mycket tomtberedningen skulle kosta, om det finns kommunalt vatten och avlopp. Ta en titt på kommunens planbestämmelser också för tomten. En eventuell detaljplan anger hur du får bygga och saknas den är det bra att ta en titt på områdesplanen.

Du kan välja att bygga ett kataloghus eller ett lösvirkeshus. Kataloghuset ger en bättre ekonomisk översikt, medans ett lösvirkeshus kan vara svårare att överblicka.

Övriga förberedelser är hur och vem som ska bygga huset, ingå ett köpeavtal med husleverantör, göra en nybyggnadskarta, söka bygglov och göra en bygganmälan till exempel. En del husleverantörer hjälper till med hela processen och du kan få ett nyckelfärdigt hem.