Bygglov

När du ska bygga nytt, bygga ut eller göra andra ändringar så behöver du söka ett bygglov beroende på var du bor. För att bäst få reda på vad du behöver göra så kan du kontakta kommunen där du bor

För att bygga nytt eller om du tänkt göra en tillbyggnad av ditt hus behöver du i de flesta fall ett bygglov. Som tillbyggnad räknas det när du ökar byggnadens volym oavsett om det är åt sidan, uppåt eller nedåt men även carport eller större skärmtak kan kräva bygglov. Ska du flytta ett hus från en plats till en annan så räknas detta som en rivning på den tidigare platsen och en nybyggnation på det nya området. 

Du kan kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få svar på de frågor och funderingar du har och det är även dit du sedan skickar in din ansökan om bygglov. Kommunen beslutar sedan om bygglov eller om utökad eller minskad bygglovsplikt vilket också kan framgå av den detaljplan och bestämmelser som finns i det område du tänkt bygga eller redan bor i. När du sedan fått och betalt ditt bygglov så måste du påbörja bygget inom två år och vara färdig inom fem år.

Vissa åtgärder kan under några förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov om du begär det i din ansökan. Detta gäller om åtgärden uppfyller några, men inte alla, krav för bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov kan som längst gälla tio år men kan efter detta förlängas ytterligare, dock inte längre än femton år sammanlagt.