Underhålla fasaden

Praktiskt taget allt på ett hus kräver underhåll av en form eller annan. Fasaden är sannerligen inte ett undantag. Detta är det yttersta skyddet mot allt vad väder och vind kan slunga mot huset, och ser man inte över den med jämna mellanrum riskerar man betydligt värre skador än rent kosmetiska.

Materialanpassat underhåll

Nu säger det ju mer eller mindre sig själv, men man kan ju inte använda exakt samma metoder för underhåll oavsett vilket material fasaden är gjord av. Olika fasadtyper kommer också ha olika bra hållbarhet. En träfasad behöver i regel målas om cirka var 10:e år. En fasad gjord av puts kan hålla upp till 20-30 år innan man måste göra något mer än bara rengöra den. Och en fasad av tegel behöver i stort sett inget underhåll alls så länge inte något väldigt specifkt händer, som att någon kör in i den med bilen eller så.

Träfasader

En träfasad bör inspekteras allt emellanåt för att konstatera att den inte behöver målas om eller drabbats av till exempel algpåväxt. Beroende på var i landet man bor kan man behöva måla om tidigare än var 10:e år. Detta kan vara fallet på västkusten där saltvatten plockas upp av vinden och sliter på färgen. När man målar om är också tillfälle att titta så att inga bräder drabbats av röta. Har de dock gjort detta kommer man även behöva ta ned dem och sätta upp nya.

Putsfasader

Att underhålla putsfasader kan många gånger betyda att man helt enkelt rengör dem från föroreningar. Det är dock inte ovanligt att få skador på putsen och de vanligaste orsakerna till detta är frostsprängningar. Vid reparation av sådana skador använder man vad man kallar för putsbruk och det är viktigt att man väljer rätt sort.

Tegelfasader

Som sagt behöver tegelfasader väldigt lite underhåll, om ens något alls. De är väldigt tacksamma på detta vis. I stort sett räcker det med att tvätta teglet om man märker att det byggts upp smuts på den. Det finns även så kallat fasadskydd som kan förhindra saker som sprängningar i teglet när vatten fryser i det, men detta kostar ofta betydligt mer än det sparar.

Försköning

Vill man gå steget längre finns det ju även många sätt att försköna fasaden för att verkligen få ett bra resultat och ett snyggt yttre. Har man till exempel en väldigt gammal fasadsiffra kanske det är dags att byta ut den. Det finns också gott om fasaddekorationer som kan pryda huset och är tillverkade i material som lätt står emot både vinterkyla och sommarhetta.