Vinterträdgård, ett året om rum

Att ha ett rum man kan vistas i sommar som vinter är rent fantastiskt och mångas stora dröm. Ett rum där växter kan leva året om och ljuset kan ta sig in obehindrat under årets mörka period.

Vinterträdgård är ett begrepp som härstammar från 1700-talet. Under den tiden byggde slott och herrgårdar inglasade uterum, som blev en förlängning av boningshuset. Rummet fylldes med växter som gärna fick vara exotiska och människorna kunde därmed gå ut till det exotiska rummet från angränsande rum i huset. Utrymmet blev kallt under vintern och behövde värmas upp med kamin eller med någon annan form av uppvärmning.

Numera används ordet annorlunda, då de leverantörer utav uterum har anammat ordet för att klassificera hur pass isolerat ett uterum är. Med andra ord är en vinterträdgård användbar året runt eftersom uterummet är välisolerat i alla delar av konstruktionen.

Är planen att bygga ett uterum kan man lika gärna bygga en vinterträdgård på en gång. Kostnaden är så klart högre, men utrymmet har större användningsområde än enbart de varma sommarmånaderna. Du bygger dig annars ett ganska dyrt paraply i stället för ett extra utrymme att vistas i.