Allt om dolda fel

Det sista man hitta när man hitta efter man köpt ett hus är ju ett eller flera fel som inte upptäckts innan inträdet. Dolda fel kan inkludera många olika problem, men det är viktigt att veta vad som kan komma att klassas som ett dolt fel och inte, och vad man i slutändan kan göra om man hittar ett.

När man köper ett hus har man ju vad som kallas undersökningsplikt. Detta betyder att köparen har ett väldigt stort ansvar att kontrollera vilket skick huset är i. Eftersom gemene man dock inte alltid har de kunskaper som behövs för att korrekt kunna inspektera ett hus brukar man anlita en besiktningsman.

Efter en besiktning får man sedan en rapport på att som besiktningsmannen funnit. Det händer dock att problem finns i huset som inte upptäckts ens av en noggrann genomgång. Dessa är saker som kan komma att upptäckas vid ett senare skede, antingen för att problemet blivit värre och på så sätt lättare att upptäcka eller i och med en renovering. 

För att räknas som ett dolt fel måste fyra separata kriterier uppfyllas:

  1. Felet måste ha funnits där när huset köptes.
  2. Felet ska inte ha gått att upptäckas vid en noggrann besiktning.
  3. Felet ska inte varit förväntat med tanke på husets ålder, skick eller pris.
  4. Felet avviker från de uppgifter som säljaren har givit.

Man har rätt att klaga på ett dolt fel upp till 10 år efter man fått tillträde till huset, men som köpare måste man se till att reklamera detta inom rimlig tid efter man själv upptäckt det. Ett allvarligt fel kan till och med lägga grund för att häva köpet inom ett år efter tillträdet. Detta kan dock vara längre om det kan visas att säljaren handlat svikligt.

Tvister angående dolda fel förekommer och det kan vara smart att anlita rättslig hjälp innan man tar ärendet vidare själv. Detta är speciellt klokt att göra om felet är kostsamt att åtgärda då man kanske måste kräva skadestånd eller ett avdrag på köpesumman.

Det är möjligt att försäljaren har en försäkring speceillt för dolda fel. Om detta är fallet kan man förvänta sig behöva presentera omfattande dokumentation som styrker ens påstående. Eftersom det är köparen som har bevisbördat gentemot säljaren i dessa fall kan försäkringsbolaget lägga fram en hel del krav vad gäller bevis. De har mest troligt också en stor budget som kan läggas ned i varje enskillt fall som dyker upp för att inte behöva betala ut försäkringen. 

Att ha en jurist på sin egen sida i ett sådant fall kan göra väldigt stor skillnad och låta en undvika en del av de mer förvirrande taktiker försäkringsbolaget kan använda sig av. Om det fortfarande inte går att lösa kan man behöva stämma säljaren inför tingsrätten. Igen något som bör göras först efter rekommendation från en erfaren jurist. Fler fall löses dock med en överenskommelse mellan köpare och säljare än går till tingsrätten.