Att riva en fastighet

I vissa fall så kan det vara mer praktiskt att riva en fastighet och bygga upp något nytt som att renovera en äldre fastighet. Det gäller att beräkna på vad som är mest lönsamt. Det kostar ju också att riva ner något som det gör att bygga upp eller att renovera. Kolla upp vad som är mest praktiskt och mest ekonomiskt.

Gör en plan för ditt projekt

Det är viktigt att man gör en plan för de projekt som ska genomföras. Kolla upp med din kommun vad som gäller för just ditt område där fastigheten står. Behövs det rivningslov så får du ansöka om detta. När allt är beviljat så är det bara att köra igång. Är det en stor fastighet som ska rivas så kanske det behövs dammbekämpning för att minimera spridning i närområdet. Det kan uppstå en massa dammpartiklar som är obehagliga för både de som arbetar med rivningen men också för boende i närheten.

Återvinn och ta tillvara

Med tanke på miljön så kan det finnas anledning att återvinna och ta till vara på den del material som går att ta tillvara på. Resterande får åka till återvinningscentral och dumpas på rätt plats. Finns det miljöfarligt så gäller det att hantera detta på bästa sätt och lämna in bland avfall som är farligt för miljön. Det gäller att planera hur man tar till vara och kastar. Olika containrar där man kan kasta respektive produkter är en fördel att hyra in som står på plats.