En byggentreprenör ser helheten

Oavsett vilken byggnad som ska uppföras, ett större sjukhus eller en mindre bostadsrättsförening, är det viktigt att någon har överblick över projektet. Med en byggentreprenör kan du följa alla byggregler utan att behöva vara expert inom alla områden. Istället kan du utforma byggnaden efter dina behov utan att kunna alla detaljer.

Tillsammans med en byggentreprenör lägger du upp arbetet. Oavsett vilken byggentreprenör du väljer ska du se till att den är godkänd och följer Boverkets krav på byggregler. I första skedet ska du komma överens om vad som är entreprenörens ansvar, om det är delar eller totalentreprenad som avtalas. Genom att skriva ett avtal kommer du överens om det ska ske till ett fast pris eller om kostnaderna redovisas löpande. Det finns standardavtal att använda sig av för de flesta entreprenörformer. I avtalet ska du ska också ta med eventuella viten vid förseningar och hur betalningen ska ske. 

När du är överens om när byggnaden ska vara klar börjar byggentreprenören anlita fackmän och firmor inom till exempel VVS, el och säkerhet som till exempel BBGruppen. Byggentreprenören har god överblick över när experterna ska komma in i bilden och därmed kommer onödigt tidsspill och väntan att undvikas. Dessutom vet byggentreprenörerna vilka firmor som är godkända och pålitliga, så slipper du även ta in offert på det. Om du själv agerar byggledare eller projektledare för att dra ned på kostnader är det du som är mellanhanden mellan alla dessa experter och behöver koordinera arbetet. Du vill inte betala för elektriken under en hel dag då han inte kan göra något för att snickaren inte är färdig med sin del ännu.

Det spelar ingen roll om budgeten är snäv eller om detaljerna är specifika, byggentreprenören vet vilka de kan anlita och hur kostnaden ska fördelas. Men det gäller att du litar på entreprenören. Det finns gott om fall när folk har blivit lurad på pengar och dåligt arbete på grund av oseriösa underleverantörer, anlitade av din huvudentreprenör. Begär att få veta vilka företag som anlitas innan de får påbörja arbetet och gör lite efterforskningar. Du har stort ansvar över ditt eget bygge, även om du lämnar över ansvaret till någon annan.

Vid slutbesiktningen går du och byggentreprenören igenom vad som har utförts. Du behöver endast fokusera på helheten, om du är nöjda med byggnaden, medan entreprenören ser till att alla fackmän har utfört sin del i processen och byggt en byggnad som håller för tidens tand. För att förebygga misstag redan i början ska du överlåta det till experterna som i sin tur har en kunnig arbetsledare, byggentreprenören, som håller tiden och har överblick över kostnaderna.