En byggentreprenör ser helheten

Oavsett vilken byggnad som ska uppföras, ett större sjukhus eller en mindre bostadsrättsförening, är det viktigt att någon har överblick över projektet. Med en byggentreprenör kan du följa alla byggregler utan att behöva vara expert inom alla områden. Istället kan du utforma byggnaden efter dina behov utan att kunna alla detaljer.

Tillsammans med en byggentreprenör lägger du upp arbetet. Oavsett vilken byggentreprenör du väljer ska du se till att den är godkänd och följer boverkets krav på byggregler. I första skedet ska du komma överens om vad som är entreprenörens ansvar, om det är delar eller totalentreprenad som avtalas. Genom att skriva ett avtal kommer du överens om det ska ske till ett fast pris eller om kostnaderna redovisas löpande.

När du är överens om när byggnaden ska vara klar börjar byggentreprenören anlita fackmän och firmor inom till exempel VVS, el och säkerhet som till exempel BBGruppen. Byggentreprenören har god överblick över när experterna ska komma in i bilden och därmed kommer onödigt tidsspill och väntan att undvikas. Dessutom vet byggentreprenörerna vilka firmor som är godkända och pålitliga, så slipper du även ta in offert på det.

Det spelar ingen roll om budgeten är snäv eller om detaljerna är specifika, byggentreprenören vet vilka de kan anlita och hur kostnaden ska fördelas.

Vid slutbesiktningen går du och byggentreprenören igenom vad som har utförts. Du behöver endast fokusera på helheten, om du är nöjda med byggnaden, medan entreprenören ser till att alla fackmän har utfört sin del i processen och byggt en byggnad som håller för tidens tand. För att förebygga misstag redan i början ska du överlåta det till experterna som i sin tur har en kunnig arbetsledare, byggentreprenören, som håller tiden och har överblick över kostnaderna.