Gamla rörsystem i huset

Det finns många saker man måste tänka på med gamla hus, speciellt om man nyss har tagit över ett. Ett sak som många funderar över är just rören och om man behöver göra något speciellt med ett gammalt rörsystem.

För att bedöma om rören behöver bytas eller inte krävs mer eller mindre en invändig inspektion. Detta är något man kan anlita experter för att utföra och de går då in med små kameror som kan gå igenom hela husets rörsystem och se hur det ser ut.

Det man huvudsakligen vill veta när det gäller gamla rör är om de drabbats av korrosion. Detta är den största anledningen läckor som snabbt kan orsaka både fukt- och vattenskador i huset. Och så länge röret ligger bakom väggen eller under golvet så kan skadorna bli väldigt omfattande innan de blir synliga.

Skadade rör kan antingen bytas helt eller så använder man en metod kallad relining där rören beläggs invändigt av en elastisk massa som sedan stelnar och mer eller mindre bilda ett nytt rör inuti det gamla.

Ibland händer det även att man byter ut en del av rörsystemet men inte allt. Vid dessa tillfälle är det viktigt att inte blanda olika metaller, som exempelvis skarva ett järnrör med ett kopparrör. På grund av kemiska reaktioner kommer då järnröret börja rosta upp allt eftersom.