Renovera fasaden

Fasaden är ju husets ansikte vad omvärlden beträffar och ser man inte till att hålla reda på den kommer den aldrig kunna reflektera den vackra insidan. Eftersom träfasader är de som är i störst behov av underhåll och därmed även renovationer är det dessa som är fokusen för resten av artikeln.

Tittar vi först på de mest grundläggande man behöver tänka på när det kommer till träfasader är det såklart färgen. Att måla om huset är något man helt enkelt behöver göra emellanåt. Exakt hur länge det får dröja mellan två tillfällen beror på många faktorer. Bland annat var i landet huset ligger, kvaliteten på färgen man använde sist och hur ordentligt det målades då.

Åtminstone en gång om året bör man göra en visuell inspektion av fasadfärgen och se om den börjat flagna eller blekas. När det väl blir dags att tackla detta är det viktigt att lägga ned både tid och energi på att göra ett bra förarbete. För att färgen ska fästa så bra som möjligt gäller det att man skrapar bort all lös färg.

Men innan man målar nytt är det också tillfälle att kolla själva träet så inget har blivit angripet av skadedjur eller röta. Är detta fallet måste man köpa nytt virke och sätta upp. Detta kommer dessutom behöva grundmålas innan man målar den riktiga husfärgen.

Samtidigt som man byter dessa delar kan man även tackla andra delarna av fasaden. Ta till exempel en titt på fönstren och allt som sitter kring detta. Kanske fönsterblecket också behöver målas om eller bytas ut helt och hållet. Det kanske också är tillfälle att skaffa nytt husnummer. Alla delarna av fasaden och allt som sitter utanpå den är värt att ta en extra titt på när man ändå är i farten.