Se över ventilationen

Ventilationen är husets sätt att andas. Med bristande ventilation kan man lätt få en dålig inomhusmiljö, vilket i sin tur kan ha många negativa konsekvenser. Att se över ventilationen är något alla borde göra med jämna mellanrum.

Att kontrollera att det kommer in tillräckligt med ren luft är något man kan göra på flera håll. Ett bra första steg är att kolla om det finns uteluftsventiler i sovrum och vardagsrum. På en del håll är det möjligt att ventiler har täcks efter renovering. Att ta fram gömda ventiler är i regel något man vill göra så snabbt som möjligt. Det bästa är om luften kan få gå från rum där luften är sm renast till rum som kök och badrum, för att sedan gå ut i dessa.

Kolla också att ventilerna går att öppna och låsa i det läge man vill ha dem. Eventuella trasiga ventil bör man då byta ut. Tallriksventilen är en av de vanligaste sorterna i många hem och något man billigt kan köpa nytt när det behövs.

Om man fortfarande upplever dålig luft kan detta betyda att huset har för få uteluftsventiler. Genom att skaffa fler kan man skapa en bättre genomluftning av huset och därmed även minska draget. Detta behöver inte vara en omfattande eller svårt arbete heller, så länge man får lite användbara tips på hur man går till väga.

Man bör även kolla innerdörrarna i huset. Om detta är så pass täta att luft inte kan komma in när de är stängd kan det vara bra att göra en luftspringa ovanför eller under dörren. Alternativt kan man sätta in överluftsventiler, så länge det är möjligt att sätta en med minst 100cm 2 fri area runt omkring.